Αναλαμβάνουμε
Για Εταιρικούς Πελάτες
Για Ιδιώτες
Εκπόνηση Μελετών
Κατάρτιση Σχεδίων Εφαρμογής
Τεχνική υποστήριξη, Επίβλεψη και Διοίκηση Τεχνικών Έργων
Συντήρηση και Διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων
Κατασκευή Έργων "με το κλειδί στο χέρι"
Ηλεκτρολογική Μελέτη - Σχέδια ΔΕΗ - Φάκελος Ηλεκτροδότησης
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων
Μελέτες και Εγκαταστάσεις συναγερμών και Πυρασφάλειας
Μελέτη και τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού και εξαερισμού
Ηλεκτρολογική μελέτη – Σχέδια ΔΕΗ – Φάκελος Ηλεκτροδότησης
Kλιματισμός - Εξαερισμός
Εγκαταστάσεις Θυροτηλεφώνων – Θυροτηλεοράσεων
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών τριφασικές – μονοφασικές
Εγκαταστάσεις συναγερμών
Τα Νέα μας


Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για το σύνολο των προσφορών μας
Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Οικιακά Συστήματα έως 10 Kw

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα
    

    

    

    
  Αρχική      Η Εταιρία      Ηλεκτρικά Έργα      Φωτοβολταϊκά Συστήματα      Κλιματισμός - Εξαερισμός      Ηλιακά Συστήματα      Κατασκευή Έργων      Επικοινωνία

© Ηλεκτρο-Μηχανική 2013                         designed by arpa