Κατασκευή Έργων


    H «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ» δραστηριοποιείται σε ευρύ πεδίο Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών και Ενεργειακών έργων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Συνοπτικά η εταιρία κατασκεύασε έντεχνα και εμπρόθεσμα έργα στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Κύριος Έργου Περιγραφή Εργασιών
Βιομηχανίες Sara Lee A.E.
Noventa A.E.
Κλιματισμός
Bravo A.E.
Ελληνική Αναπτυξιακή
Κλιματισμός και Δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων
Diageo S.A.
Alter Ego
Δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων, διαμορφώσεις γραφείων και κλιματισμός
Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρίες Τράπεζα Κύπρου Κτιριακά Έργα και διαμορφώσεις καταστημάτων
Τράπεζα Πειραιώς Κλιματισμός και Δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων
Ευρωπαϊκή Πίστη και Eurolife Κλιματισμός και Διαμόρφωση καταστημάτων
Φαρμακευτικές Εταιρίες Recordati Farmacetica Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Κλιματισμός
Genesis Iakobidis Κλιματισμός
Πετρελαϊκές Εταιρίες Dracoil A.E. Η/Μ εγκαταστάσεις, Αυτοματισμοί και Κλιματισμός
Siemens Κάμερες ελέγχου ταχύτητας στο Εθνικό Οδικό δίκτυο Συναρμολόγηση, Εγκατάσταση και συντήρηση

     Αρχική      Η Εταιρία      Ηλεκτρικά Έργα      Φωτοβολταϊκά Συστήματα      Κλιματισμός - Εξαερισμός      Ηλιακά Συστήματα      Κατασκευή Έργων      Επικοινωνία

© Ηλεκτρο-Μηχανική 2013                         designed by arpa