Ηλεκτρικά Έργα


    Η «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ» έχει μελετήσει και κατασκευάσει πολλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα κλπ). Αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εφεδρικής ενέργειας σε κτίρια και βιομηχανίες με τη χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
    Αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (Uninterruptible Power Supply - UPS) σε κτίρια και βιομηχανίες. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς κτιρίων αναλαμβάνοντας τη μελέτη και την κατασκευή.
    Η εμπειρία μας από τις μελέτες και τις εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει στον τομέα των ηλεκτρολογικών έργων εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση και σωστή, αποδοτική, οικονομική λειτουργία αυτής.
    Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα της δική σας περίπτωσης.
    Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σε εγκατάσταση που λειτουργεί για να δείτε από κοντά την ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας της.

     Αρχική      Η Εταιρία      Ηλεκτρικά Έργα      Φωτοβολταϊκά Συστήματα      Κλιματισμός - Εξαερισμός      Ηλιακά Συστήματα      Κατασκευή Έργων      Επικοινωνία

© Ηλεκτρο-Μηχανική 2013                         designed by arpa