Φωτοβολταϊκά Συστήματα


    Η «Ηλεκτρο-Μηχανική» δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και στην εμπορία εξοπλισμού για την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στα φωτοβολταϊκά ενεργειακά συστήματα:
      Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την εκμετάλλευση (πώληση) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
      Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα για την κάλυψη ιδίων καταναλώσεων με χρήση συστημάτων αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές).
      Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα τα οποία αποτελούν συνδυαμό τεχνολογιών Α.Π.Ε., όπως φωτοβολταϊκών με συμβατικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. γεννήτριες).
    Στην Ηλεκτρομηχανική προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης, τις διαδικασίες χρηματοδότησης και επιδότησης, τη διαχείριση, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη ενεργειακών έργων.

     Αρχική      Η Εταιρία      Ηλεκτρικά Έργα      Φωτοβολταϊκά Συστήματα      Κλιματισμός - Εξαερισμός      Ηλιακά Συστήματα      Κατασκευή Έργων      Επικοινωνία

© Ηλεκτρο-Μηχανική 2013                         designed by arpa